Föräldramedverkan

Barnens Hus är ett föräldrakooperativ och verksamheten är beroende av föräldragruppens engagemang och intresse.

Under sin tid som förälder på Barnens Hus förväntas man uträtta de uppgifter som tilldelas varje familj och eller engagera sig i styrelsen. Utöver det ska man delta under ”fixardagen”, en gång per termin samt jour under några eftermiddagar enligt gällande rutinupplägg.

Alla föräldrar har jour var 12:e måndag på eftermiddagen.

Övriga exempel på engagemang:

  • Arbetsgrupper: alla familjer kommer att delta i en arbetsgrupp. Dessa grupper kan variera över tiden. Idag finns följande grupper: Trivsel-stipendie-marknadsföring-fastighet
  • Att vara uppdaterad på vad som sker på förskolan genom att läsa information från personal och styrelse.
  • Delta på årsstämma/föreningsstämma.
  • Varje familj går också in ca. 1,5h en måndag per kalenderår när personalen har planeringsmöte.
  • Förskoleappen TYRA används för bl.a. in- och utcheckning, bilder, information, schema och sjukanmälan.

Föräldrarna ansvarar inte för inköp och städning.

Scroll to Top