Välkommen till Barnens Hus

Barnens Hus är litet föräldrakooperativ beläget i Hagen, Västra Frölunda. Vi har ett eget hus med en trädgård i Hagens villaområde, nära till Påvelundsskogen, Grimmered och Göteborgs södra skärgård.

Förskolan har plats för runt 20 barn i åldrarna 1-6 år.

På Barnens Hus har vi en inspirerande och trygg miljö där arbetsglädje och gemenskap delas mellan barn och vuxna. Vi grundar vår förskola på skollagen, barnkonventionen och läroplanen. Vår pedagogik inspireras av Maria Montessoris.

Hos oss får varje barn möjlighet att utvecklas harmoniskt då vi tror på barnens inre drivkraft att lära sig tillsammans med deras naturliga nyfikenhet.

Genom gemensamma mål uppfyller vi vårt uppdrag: Att skapa en harmonisk miljö som förbereder barnen för kommande skola och liv där barnen känner trygghet och utvecklas och lär i samspel med andra.

Våra värdeord är trygghet, självbild och lekfullhet. Värdeorden är de pelare som Barnens Hus vilar på.

Med rum för lek och lärande blir vi redo för livets äventyr 

Trygghet

På Barnens Hus är alla lika viktiga. Vi erbjuder en trygg gemenskap där alla, oavsett roll, känner sig sedda och hörda.

Vår vision om trygghet går bortom rutiner – den bygger på förståelse och tillit mellan pedagoger, föräldrar och styrelsen. Genom tillgänglighet och öppen dialog skapar vi en atmosfär för samtal och reflektion.

Styrelsen engagerar sig aktivt för pedagogernas välmående genom ekonomisk stabilitet och tydliga ramverk.

Tillsammans formar vi en inspirerande plats där varje barn blomstrar, varje pedagog känner stolthet, och varje förälder är en del av en varm gemenskap.

Självbild

Vi bygger ett positivt självförtroende och en stark självkänsla hos alla på Barnens Hus. Alla ska tro på sin egen förmåga. Genom att känna sig hörd och sedd ökar känslan att våga mer och tro på sig själv. Det skapar en positiv självbild.

I vår yrkesmiljö är professionalism och möjligheten att lyfta allas intressen och unika kunskap värdefullt. Alla ska känna sig bekräftade i sin roll med förtroende från både styrelse och föräldrar. Genom tydliga arbetsbeskrivningar och förväntningar är Barnens Hus en arbetsplats som främjar kunskapsförvärv och professionell utveckling.

För oss är självbild inte bara ett ord, genom att skapa förståelse kring våra tankar och känslor lär vi oss också förstå andra. Det leder till ökad empati och gör oss redo för livets äventyr.

Lekfullhet

På Barnens Hus omfamnar vi lekfullheten. Genom leken inspirerar vi till nyfikenhet och utforskande, där alla barn uppmuntras att vara delaktiga och kreativa. Vår lekfulla inställning är mer än lekar, den är inkluderande och väcker fantasi och glädje.

Vi värdesätter humor som en viktig ingrediens i vår arbetsmiljö, Barnens Hus är en härlig plats där skratt och glädje är en naturlig del av vardagen. Att bjuda på sig själv är en del av vår lekfulla filosofi. Vi tror på en atmosfär där både pedagoger och barn kan vara sig själva och dela skratt och glädje.

Genom att integrera lekfullheten i våra dagliga aktiviteter inspirerar vi och väcker entusiasm hos varje individ på Barnens Hus. Lekfullhet är hjärtat i vårt gemensamma äventyr.

Scroll to Top