Allmän information

Öppettider

För närvarande har vi öppet mellan klockan 07.30-17.00, utifrån nuvarande föräldrars omsorgsbehov.

Frukost/lunch/mellanmål

Lunch beställer vi från en närliggande restaurang. Frukost, förmiddagens fruktstund och mellanmål ordnas på Barnens Hus.

Avgifter/maxtaxa

Vi följer reglerna för maxtaxa.
Läs mer på Göteborgs Stad

Maria Montessori
Här kan du läsa mer om Montessori-padagogiken.
www.montessoriforbundet.se

Läroplanen

Vi följer läroplanen som finns att läsa på Skolverkets hemsida.
www.skolverket.se

Delaktighet

Barn, föräldrar och lärare utvecklar tillsammans vårt kvalitetsarbete. Årets resultatet i enkätundersökningen ”Föräldrar och barn om förskolan” kan läsas på www.enkater.goteborg.se

drawing_02

children_drawing

Scroll to Top