Montessoriförskolan Barnens Hus

Kontakta oss gärna för mer information om verksamheten .

Hagens Stationsväg 33
426 71 Västra Frölunda
Telefon: 070-861 15 21

E-post vid allmänna frågor om vår verksamhet: info@barnenshus-hagen.nu
Rektor: Helena Kollmats, helena@barnenshus-hagen.nu
Förskolelärare: Kristina Dahl, kristina@barnenshus-hagen.nu