Välkommen till Barnens Hus, steg för steg i ett livslångt lärande. 

Barnens Hus är en liten förskola belägen i Älvsborg.  Vi har ett eget hus med en  trädgård i Hagens villaområde, nära till Påvelundsskogen och nära till Göteborgs södra skärgård.

Förskolan har plats för runt 20 barn i åldrarna 1-6 år. De yngsta barnen har en egen hemvist i huset.

Barnen är våra ledstjäror – vi utgår alltid från varje barns behov och intressen. Leken, gemenskapen, pedagogiska utmaningar, omvårdnad, omsorg och barndomens lyckliga dagar står i fokus hos oss.

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ. Montessoripedagogiken, Förskolans Läroplan ( Lpfö 89, reviderad 2010), dagens forskning  samt nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna är grunden i vår verksamhet.

Föräldrarnas synpunkter är värdefulla – du har en möjliget att påverka och delta i Forum för samråd.

Den som tjänar barnet tjänar livet.

- Maria Montessori